Bezpečné odstranění amalgámu

17.08.2023

V naší ordinaci amalgamové výplně nezhotovujeme.

Nicméně při odstraňování těchto výplní dbáme na maximální bezpečnost a postupujeme podle odborného stanoviska České stomatologické komory. Toto stanovisko je stejné i u odborných společností v USA (FDA- Food and Drug Administrartion , ADA- American Dental Association). 

  • Odstranění se provádí při odsávání velkokapacitní savkou (která odvádí veškeré výpary a částice), při intenzivním chlazení, za použití mikromotoru v nízkých otáčkách. Prostor ordinace je dostatečně ventilován.
  • Pacient je chráněn brýlemi a kofferdamem (blánou, která izoluje pracovní pole a zabraňuje přenosu materiálu od úst).
  • Výplň je odstranění po kusech a zachycena v odlučovači amalgamu a následně odborně likvidována specializovanou firmou (odpad se nedostává do životního prostředí).

Při odstraňování výpně se uvolňují páry rtuti. Nicméně je nutno dodat, že podle výzkumů je množství těhto par pod limitem WHO (světové zdravotnické organizace).

Při odstranění výplně I. třídy se průměrně uvolní 17 μg Hg. Přičemž limit WHO 150 μg/denně (2μg na kilogram tělesné hmotnosti) 

A je nutno připomenout, že tyto páry jsou intenzivně odsávány vysokotlakou savkou, takže k jejich inhalaci téměř nedochází. 

Jaké jsou indikace (důvody) pro odstranění amalgamovych vyplní?

  • kaz po výplní 
  • popraskaná výplň 
  • nedostatečný okrajový uzávěr (spára) nebo naopak převis 
  • pokud výplň zub nadměrně oslabuje a hrozí odlomení hrbolku zubu 
  • na zubu s ošetřenými kořenovými kanálky (hrozí prasklina) 
  •  na přání pacienta, což respektujeme (nicméně dodáváme, že pokud je výplň v dobrém stavu ČSK ani FDA výměnu nedoporučuje)

Byli bychom rádi, aby se pacienti rozhodovali na základě kvalitních informací, které jsou v souladu s Medicínou založenou na vědeckých důkazech (Evidence Based Medicin) a doporučeních předních světových zdravotnických organizací.

Jsme si bohužel vědomi, že internetem koluje mnoho zavádějících informací a polopravd, které vyvolávají mnohdy zbytečný strach.

Je potřeba si uvědomit, že každou výplň (ale i pacienta a jeho zdravotní stav) je nutné zhodnotit individuálně. 


Zdroje:

https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/amalgam

https://www.who.int/publications/i/item/9789240023567

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0378&from=EN

https://www.fda.gov/medical-devices/dental-amalgam-fillings/dental-amalgam-fillings-recommendations-graphics