Analgosedace a celková anestesie

11.04.2022

Při složitých chirurgických výkonech, u bojácných nebo neošetřitelných pacientů spolupracujeme s anesteziologem MUDr. Martinem Dvořákem. V těhto případech nabízíme ošetření v analgosedaci nebo v celkové anestesii.

Analgosedace

Je navození polospánku, při němž jsou zachovány všechny životně důležité reflexy. Zároveň je maximálně potlačeno vnímání bolesti a snížena úroveň vědomí do takové míry, aby pacient nepříjemný a bolestivý zákrok toleroval a byl schopen ho bez stresu absolvovat nebo přímo prospat. Hloubka analgosedace je vždy šita na míru konkrétnímu pacientovi, povaze, rozsahu a délce výkonu a její podání je řízeno počítačem. Díky tomu je snadno řiditelná, s minimálním přesahem a dovoluje propustit pacienta po 30 minutách od konce zákroku. Proto je vhodná pro osoby se zvýšeným prahem bolesti, pro krátké i delší ambulantní výkony, nebo pro pacienty, kteří netolerují běžné zubařské ošetření (např. zvýšený dávivý reflex).

Celková anestezie

Potlačuje vědomí pacienta a vnímání bolestivých, i jakýchkoli jiných podnětů. Je poskytována při rozsáhlých operačních výkonech a přípravu pacienta před jejím provedením určuje anesteziolog společně s lékařem, který je za zákrok zodpovědný.

K zákroku v celkové anestezii budete potřebovat předoperační vyšetření od Vašeho praktického lékaře, internisty nebo pediatra.


To, jaká anestezie je pro Vás nejvhodnější, ovlivňuje mnoho faktorů. Nejzásadnější je druh zákroku a jeho délka. Většinou je však možné zohlednit i Vaše preference díky širokému spektru našich služeb. Pokud byste se na toto téma chtěli dozvědět více, nebo si čímkoli nejste jistí, využijte možnosti konzultace a poradenství poskytovaného lékaři z anestesiologického týmu v níže uvedeném odkazu:

https://www.aropro.cz/pacienti/